PDF Nyomtatás

2016. január 1.
Beiratkozás

A könyvtár használata beiratkozáshoz kötött.

A beiratkozás történhet olvasójegy vagy látogatójegy váltásával.

A beiratkozás fordulónapi, azaz a beiratkozás napjától számítva 1 évig érvényes.

A beiratkozáskor kért adatok:

név (asszonyoknál leánykori név is),

születési hely és idő, anyja neve,

lakhely és tartózkodási hely,

személyi (vagy egyéb) igazolványának száma,

(foglalkozás, munkahely /iskola)

e-mail cím, telefonszám.

A személyes adatokban bekövetkezett változásokat a könyvtárhasználó köteles bejelenteni a könyvtárnak.

Könyvtárhasználati díjak 2016. január 1-jétől

Beiratkozási díjak:
A 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási díj alól. (1997. évi CXL. törvény.)

Éves díj (fordulónapi):                                                           1000,-Ft / fő
Kedvezmények:
16 év feletti diák
pedagógus
nyugdíjas                                                                               500,-Ft / fő.

Családi: minden 2. és további azonos díjfizetésű személy:       750,-Ft  ill. 350,-Ft .
Fél év is fizethető:  50%
A közgyűjteményekben (könyvtárban, levéltárban, múzeumban) dolgozók számára ingyenes.

Késedelmi és pótlási díjak:
5,-Ft /nap/dokumentum + a felszólítás költsége. (A határidő lejárta utáni 11. napon kezdődik.)
Az elvesztett vagy használhatatlanná tett dokumentumok pótlása az olvasó kötelessége.
Ha nem tudja beszerezni: az új példány értéke + 500,-Ft.

Könyvtárközi kérések: a visszapostázás költségét az olvasó fizeti.

Egyéb szolgáltatások (a beiratkozottak számára):
Fénymásolás: 20,-Ft / oldal; nyomtatás: 25,-Ft / oldal.